DENNA SIDA ÄR UNDER KONSTRUKTIONVälkommen till

Delphi Bild & Symbolterapi och 

möjligheternas

terapimetoder

 

....alla kan, alla har det,..... det som krävs är någon som skapar plats och ger verktygen.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolterapi - möjligheternas terapimetoder

 

 

 

 

 

 

Symbolterapi är ett samlingsnamn på ett antal metoder vi kan använda för att förstå det icke-verbala såväl inom oss själva som i kommunikationen med andra.

 

Genom användandet av drömmar , bilder, sagor, berättelser, meditationer, visualiseringar, symboldramor, myter, ritualer, dans , gestaltning kommer vi allt närmare den vi egentligen är och kan få kraftfulla verktyg för vårt vardagliga liv och arbete.

 

Konsultation

Utbildning

Behandling

Parsamtal & Familjerådgivning

Grupprocessutveckling

Teamutveckling

 

 

 

 

 

Ljusterapi

 

 

Ljusterapi är en mycket enkel metod som på ett verksamt sätt kompenserar det naturliga bortfallet av ljus vintertid.

Genom att sitta i minst 2500 lux 1 timma varje morgon får hjärnan samma chans att arbeta effektivt som under det ljusa halvåret., med bättre nattsömn som extra bonus.

Lamporna som används är registrerade ljusterapilampor som klassas som medicinsk utrustning.

 

Symbolterapimetoder »

 

Allt skapande är kommunikation, olika dimensioner av berättelser, där all gestaltning är uppvisningar av samband...

 

Alla drömmar är djupt personliga "brev" sända till dig från den delen av dig själv som är kontakt med Livets verkliga kärna.

 

Meditationer plockar upp en mix av budskap, en del skapade av dig själv i en form besläktad med dagsdrömmar - allt du gör speglar sig från det du tänker och de behov du har...

 

Bilderna du inombords ser, när du hör något berättas, levandegör din egen uppfattning om just det du får dig berättat....

 

Det gäller dig, och det gäller alla andra....

 

Ljusterapi»

 

Sidan är under konstruktion

 

 

Övrigt»

 

Sidan är under konstruktion.

 

Drömmar»

Nattliga drömmar

 

Dagdrömmar & Målbilder

 

 

OBS!!! Sidan är under konstruktion!!!

 

 

Bilder & Collage

 

 

 

 

Symboldrama och meditationer»

 

 

 

Sagor & Berättande

 

 

 

 

Sidan är under konstruktion

 

www.symbolterapi.com © 2013 • Privacy Policy • Terms Of Use